Avís legal

TITULARITAT

En compliment de les obligacions establertes a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es fa constar que aquesta pàgina correspon a l'entitat:

Titular: JUAN CARLOS GUIRAT BARRERA – 43497478Q
Domicili: Ctra. de Terrassa, 106 – 08191 Rubí (Barcelona – Spain)
Tfno: 93 697 91 51
Mail: info@elracodelasidra.com
Web: www.elracodelasidra.com

Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb JUAN CARLOS GUIRAT BARRERA a info@elracodelasidra.com o al telèfon 93 697 91 51. Pots dirigir-te de qualsevol manera per comunicar-te amb nosaltres.

OBJECTE I ÀMBIT DE LA WEB

Aquestes Condicions Generals de Contractació i Utilització tenen per objecte regular la posada a disposició de la informació subministrada a la botiga online de JUAN CARLOS GUIRADO BARRERA, així com les transaccions comercials que sorgeixin entre JUAN CARLOS GUIRADO BARRERA i els usuaris del domini www.elracodelasidra .com. Tant la navegació per la botiga online com l'adquisició de qualsevol dels productes que s'hi ofereixen, suposen l'acceptació com a usuari, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals de contractació i utilització. JUAN CARLOS GUIRADO BARRERA podrà modificar la pàgina web per efectuar quants canvis i modificacions estimi convenients i cregui necessaris per a l'adequada funcionalitat de la mateixa, sense necessitat de previ avís.

USUARIS

L´accés i/o ús d´aquest portal de JUAN CARLOS GUIRADO BARRERA atribueix la condició d´USUARI, que accepta, des d´aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d´Ús aquí reflectides. L'accés a la pàgina web serà voluntari, i, per tant, responsabilitat de l'usuari, que serà responsable de tot efecte directe o indirecte que per l'ús que faci del lloc web es derivi, incloent-hi, de manera enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre lloc web, obligant-se l'usuari a mantenir indemne a JUAN CARLOS GUIRADO BARRERA per qualsevol reclamació derivada, directament o indirecta d'aquests fets.

ÚS DEL PORTAL

www.elracodelasidra.com proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (d'ara endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a JUAN CARLOS GUIRADO BARRERA o als seus llicenciants a qui l'USUARI hi pugui tenir accés. L´USUARI assumeix la responsabilitat de l´ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre, l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com ara serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que JUAN CARLOS GUIRADO BARRERA pot oferir a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de JUAN CARLOS GUIRADO BARRERA, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar-ne o manipular-ne els missatges. JUAN CARLOS GUIRADO BARRERA es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, JUAN CARLOS GUIRADO BARRERA no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

JUAN CARLOS GUIRAT BARRERA per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de JUAN CARLOS GUIRADO BARRERA o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de JUAN CARLOS GUIRADO BARRERA.

L'USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de JUAN CARLOS GUIRADO BARRERA. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de JUAN CARLOS GUIRADO BARRERA.

Queda prohibit, per tant, l'ús de la pàgina web de JUAN CARLOS GUIRAT BARRERA amb fins públics o comercials, per la qual cosa no es podrà explotar, reproduir, distribuir, modificar, comunicar públicament, cedir, transformar o fer servir el contingut del web .

Queda expressament prohibida la introducció d'hiperenllaços amb finalitats mercantils a pàgines web alienes a JUAN CARLOS GUIRADO BARRERA, que permetin l'accés al nostre lloc web, sense consentiment previ. En tot cas, l‟existència d‟hiperenllaços en llocs web aliens a nosaltres, no implicarà en cap cas l‟existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s‟estableixi l‟hiperenllaç, ni l‟acceptació per part de JUAN CARLOS GUIRADO BARRERA dels seus continguts o serveis.

ADRECES IP

Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquesta es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor degudament inscrit que permet el processament posterior de les dades per tal d'obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, ordre de visites, punt d'accés, etc.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

JUAN CARLOS GUIRADO BARRERA no es fa responsable dels perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o als aparells i equips informàtics dels usuaris, motivades per causes alienes a JUAN CARLOS GUIRAT BARRERA, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació per la botiga, ni dels retards o bloquejos en lús causats per deficiències o sobrecàrregues dInternet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l'accés per causes no imputables a JUAN CARLOS GUIRADO BARRERA, degudes a l'usuari, a tercers, oa supòsits de força major. JUAN CARLOS GUIRADO BARRERA no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan del lloc web. En particular, JUAN CARLOS GUIRADO BARRERA no respon en cap cas que els usuaris utilitzin el lloc web de conformitat amb la llei, aquestes Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

Els productes presentats al lloc web són conformes a la legislació espanyola. La responsabilitat de JUAN CARLOS GUIRADO BARRERA no es pot invocar en el cas de productes no conformes a la legislació dels països als quals hagin pogut ser enviats en funció de la comanda del client. Correspon, doncs, als clients de fora d'Espanya verificar la possibilitat d'importar o utilitzar els productes que ens sol·licitin.

MODIFICACIONS

JUAN CARLOS GUIRADO BARRERA es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d'aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al vostre portal.

ENLLAÇOS

En cas que a www.elracodelasidra.com es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, JUAN CARLOS GUIRADO BARRERA no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas JUAN CARLOS GUIRADO BARRERA assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap daquests hipervincles o altres llocs dInternet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D'EXCLUSIÓ

JUAN CARLOS GUIRADO BARRERA es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d'Ús.

GENERALITATS

JUAN CARLOS GUIRAT BARRERA perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Desplaça cap amunt